Book Title: Queixumes dos pinos

Authors: Eduardo Pondal and Pondal, Eduardo

Cover image for Queixumes dos pinos

Book Description: Publicado no 1886, o poemario vai ser unha reelaboración e superación de "Rumores de los pinos", colección de 21 poemas que publicara no 1877. Os "Queixumes" supoñen unha notoria ampliación e mellora do libro anterior, tanto dende o punto de vista ideolóxico e artístico coma lingüístico. Nel conságrase Pondal coma poeta galego.

License:
All Rights Reserved

Contents

Book Information

Book Description

A finalidade última de Queixumes coincide coa de Cantares Gallegos e tamén coincide en estrutura. O poemario comeza cunha composición que nos amosa o “bo bergantiñán” que guía o seu carro en noite de luar, camiño de Ponteceso, e escoita os queixumes dos piñeiros. O resto do libro é a transcrición destes queixumes ou da voz do bardo (tamén reveladora da mensaxe cósmica). Nos dous poemas finais reaparece o “bo bergantiñán” para declarar o sentido dos queixumes.

Authors

Eduardo Pondal and Pondal, Eduardo

License

Queixumes dos pinos Copyright © by Eduardo Pondal and Pondal, Eduardo. All Rights Reserved.

Metadata

Title
Queixumes dos pinos
Authors
Eduardo Pondal and Pondal, Eduardo
Hashtag
##queixumes